Пилот пројекат “Свако дете има право да одраста здраво”

Објављено недеља, 17 септембар 2023 Аутор Ирена Крничан

Основна школа “Сава Максимовић” једна је од 73 основне школе у Републици Србији, у којима се школске 2023/2024. спроводи пилот пројекат “Свако дете има право да одраста здраво”.  Ове школе обухваћене су пројектом “Обогаћени једносменски рад у основним школама”.

Пилот пројекат “Свако дете има право да одраста здраво” подразумева додатне часове физичког и здравственог васпитања чији циљ јесте да се кроз неговање здравих навика и стилова живота код деце унапреде међуљудски односи, узајмно поштовање, емпатија, као и уважавање и прихватање различитости. Осим Министарства просвете у овај пројекат укључени су и Министарство здравља и Министарство омладине и спорта. Министарство здравља формирало је тимове специјалиста у одређеним домовима здравља у којима ће се спроводити систематски прегледи деце из школа које учествују у пилот пројекту.
У мраморачкој школи пројекат се реализује у три одељења. У одељењу првог разреда, које  ће с учитељцом Родиком Стеријан развијати псхиофизичке способности, затим у ИИИ-1 које ће своје вештине унапређивати уз подршку учитеља Лућијана Чолака и у петом разреду са којим ће радити наставник физичког и здравственог васпитања, Владимир Радуловић.

Погодака: 393