ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Објављено петак, 01 март 2024 Аутор Даниела Глановић

У сарадњи са Одсеком за промоцију здравља Завода за јавно здравље Панчево, у петак, 1.3.2024.године, реализована су едукативна предавања за
ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда у ОШ „Сава Максимовић“ у Мраморку. У оквиру своје делатности, Одсек за промоцију здравља развија и
здравствено – васпитну компоненту.

Едукативна предавања планирана су и реализована за ученике на следеће теме:
5.разред  - Пубертет -  "Која је разлика између дечака и девојчица"


6.разред - Штетност дуванских производа - "Дишимо пуним плућима";


Алкохолизам, болест зависности  - "Алкохолизам је болест"
7.разред -  Наркоманија "Дрога је коцкање са животом"


8.разред - ХИВ и репродуктивно здравље  - "Шта знаш о СИДИ"


Ученици су с пажњом пратили предавања и били веома заинтересовани и активни. Предавања су реализовале представнице Завода за јавно здравље
Панчево: др. Драгана Антонијевић Ђорђевић, Јелена Крстић, дипломирани педагог и струковна медицинска сестра, Марина Крчадинац.
Едукативним радионицама на ове теме развија се међупредметна компетенција – Одговоран однос према здрављу, тј. а ученици се прикупљају информације о темама у вези са ризицима, очувањем и унапређењем психофизичког здравља.
Користећи ова знања, ученици ће моћи да очувају и унапреде своје психофизичко здравље, развију свест о томе колико је оно важно, који чиниоци утичу на здравље, и коначно да практикују здраве стилове живота.
Поред тога, ово је начин да као појединци буду промотери заштите здравља и доносиоци одлука које су значајне за превенцију и очување здравља.
Оно што је заправо исход оваквих предавања је да наши ученици бирају здраве стилове живота и навика, као и да имају на уму ризике које носе
нездрави стилови живота. Да разумеју да је стил живота ствар личног избора и да преузимају одговорност за свој избор.

Погодака: 171