Ученички парламент

Објављено четвртак, 14 јул 2011

 

 

Ученички парламент наше школе постоји званично од школске 2009/ 2010. године, мада смо ми и раније организовали неколико ученичких окупљања бавећи се тадашњим актуелним темама, током којих смо издејствовали отварање ученичког клуба у школи. УП има укупно 12 чланова, по два ученика из оба одељења 7. и 8. разреда, а као посматрачи у парламент су укључена и по 2 ученика 6-1 и 6-2 одељења.

 

Ученички парламент ради на:
- презентацији мишљења и предлога стручним органима школе, школском одбору, савету родитеља, директору ... упућивању свог мишљења у вези појединих аката школе, о правилима понашања у школи, ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,
- сарадња са институцијама, као и непосредна сарадња са канцеларијом за младе,
- разматрању односа и сарадње ученика и наставника, обавештавању ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
Парламент прати и обележава битне датуме из календара међуљудских права као и из еколошког календара.

Кроз рад у парламенту ученици развијају вештине дијалога, толеранције, заступање сопствених интереса, активног учествовања у доношењу одлука, реализовања сопствених идеја. Представник ученичког парламента присуствује седницама школског одбора и на тај начин се укључује и у решавање проблема ученика везаних за школу.

 

 

Погодака: 2514