Јавне набавке

Филтер

Резултати ликовног конкурса Mărțișor

Rezultati   likovnog konkursa na temu Mărțișor šk.2019/20. godine

  1. razred

1.mesto - Maksimović Luka, OŠ “ Đura Jakšić” Kovin

2.mesto- Torda LukaOŠ “ Đura Jakšić” Kovin

3.mesto- Arsenić ĐorđeOŠ “ Đura Jakšić” Kovin

4.mesto – Andrić Ognjen OŠ “ Đura Jakšić” Kovin

  1. razred

1.mesto - Lara Buljugić Oš “ Sava Maksimović” Mramorak

2.mesto- Dunja Kanjevac Oš“ Sava Maksimović” Mramorak

3.mesto- Kristina Pavlović Oš “ Sava Maksimović”Mramorak

  1. razred

1.mesto – Milica Stojanov Oš “ Sava Maksimović” Mramorak

  1. razred

1.mesto – Olivera Durda Oš “ Sava Maksimović” Mramorak

2.mesto- Jovana Nika Oš“ Sava Maksimović” Mramorak

Komisija za odabir radova u sastavu nastavnika likovne kulture Sandra Jovanović  i Milica Ilić zasedala je 30.06.2020.godine.

Napomena:Usled pandemije virusa Covid-19 rezultate konkursa vam naknadno dostavljamo.                                                                                                    

Припрема завршног испита - додатак

На овом сајту такође можете пронаћи корисне информације и припрему за завршни испит:

https://www.mala-matura.com/mala-matura-priprema-za-zavrsni-ispit/

Припрема завршног испита

На следећем сајту можете да користите алате за припрему завршног испита:

 

https://zuov.gov.rs/ucenje-na-daljinu-alati-za-pripremu-zavrsnog-prijemnog-ispita-gotovi-testovi/

Упис у средњу школу

Поштовани ученици и родитељи,

Овде ћете моћи да пронађете информације које су значајне за упис у средњу школу. Трудићемо се да се пронађемо и поставимо све значајне информације које се тичу припреме за завршни испит, предуписних активности, као и све стало што се тиче процеса самог уписа.

Свети Сава

  Поводом Дана Светог Саве у ОШ „Сава Максимовић“ организовано је више активности. Првих дана другог полугодишта ученици са наставницом историје Анитом Меза направили су  више плаката са подацима о пореклу, животу и раду Растка Немањића, Светог Саве. Акценат је стављен на дело  Светог Саве и значај који је донео српском народу.  Споменута су и нека књижевна дела која говоре о Светом Сави и његовом раду. Све то је било само увод за традиционално извођење приредбе поводом Дана Светог Саве - школске славе.
          Реализован је и ликовно-литерарни конкурс у вишим разредима  на тему „Човек је рођен да ради, да трпи и да се бори. Ко тако не чини, мора пропасти“. У нижим разредима тема је била Свети Сава.

         Најбољи радови награђени су на приредби. Наставница ликовне културе Милица Илић, наравно, у сарадњи са учитељима и наставницима изабрала је најинтересантније и оригиналне радове, који су такође награђени. Награђени радови, али и сви остали радови, окачени су у холу школе и направљена је и презентација истих која је приказана гостима.

 Директор у име школе наградио је следеће ученике.

За ликовне радове:        3. МЕСТО _Луна  Токин 3-1              2.МЕСТО_Андрија Гобељић 1-1       1.МЕСТО Јанош Амбруш 4-1

За литерарне радове  у нижим разредима: 3.МЕСТО Никола Вукотић 4-1        2.МЕСТО Јована Ника 4-1      1.МЕСТО Вељко Околи Веселић _4-1

 У вишим разредима за најбоље ликовне радове  награде  су добили:                                                                                                                

3.МЕСТО_ Катарина Симуљ 7-1

2.МЕСТО Мирослав Бањаш5-1

1.МЕСТО_Душан Стојанов 5-1

Најбоље литерарне радове у вишим разредима  написале су:

3.МЕСТО Невена Ивезић 8-1

2.МЕСТО  Анђела Игњатовић 7-1

1.МЕСТО___Анастасија Вукотић 5-1

         После приредбе приредбе сеоски свештеник и вероучитељ Иван Милановић, резао је колач са ученицима осмог разреда.  Публика је уживала и све учеснике приредбе и награђене ученике  наградила аплаузом. Чланови хора са наставницом Виолетом Помар и чланови рецитаторске секције са наставницом  Драганом Пауновић припремили су програм, а презентацију, која је пратила текст, направила је  наставница Драгана Лазаревић. Мали предшколци су такође имали своју тачку (Свети Сава) и показали своје умеће.

 

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

У школ­ској 2019/2020. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 65 кан­ди­да­та оба по­ла из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Сред­ње струч­не вој­не шко­ле (50 уче­ни­ка за смер Рат­но ва­зду­хо­плов­ство и пр­о­тив­ва­зду­хо­плов­на од­бра­на и 15 уче­ни­ка за смер Је­ди­ни­це за елек­трон­ска деј­ства).

Конкурс за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је

У школ­ској 2019/2020. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 90 кан­ди­да­та оба по­ла из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Вој­не гим­на­зи­је.

ОБАВЕШТEЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНE

              Поштовани родитељи, упис деце у први разред основне школе у школску 2016/2017. годину, обавиће се од 20. ЈАНУАРА до 31. МАРТА 2016. године.

Упис ће се вршити у школи  радним данимa од 08,00 до 13,00 сати.

               Упис у први разред школске 2016/2017. године обавезан је за децу која до почетка школске године,односно до 01. септембра 2016. године, имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Испитивање ове деце пред полазак у школу врши школски педагог школе на матерњем језику детета.

                Документација коју родитељ подноси за упис детета у први разред основне школе: извод из матичне књиге рођених детета, доказ о здравственом прегледу детета и уверење - потврду предшколске установе да је дете похађало припремни предшколски програм.

„ВЕСЕЛО ПОЗОРЈЕ“

  

У петак, 26.02.2016. године у нашој школи је  за ученике од првог до осмог разреда одиграна представа„ВЕСЕЛО ПОЗОРЈЕ“ коју су извели глумци Позоришта на Теразијама из Београда Наташа Балог и Веселин Стијовић.  Они су на занимљив и атрактиван начин ученицима представили сцену из чувеног дела „Поп Ћира и поп Спира“ Стевана Сремца, затим комичну и разиграну сцену  из једночинке „Милан и Марица“Бранислава Нушића и на крају сцену „Незгодан сапутник“ из дела „Доживљаји Николетине Бурсаћа“ Бранка Ћопића. Представа је осмишљена тако да  су се глумци шминкали, маскирали и облачили на самој сцени. Ученици су им помагалиу шминкању и маскирању и на тај начин су и сами учествовали у представи,упознајући се са елементарним појмовима из позоришне уметности.

 

 

 

Aктивности поводом Светог Саве

Поводом Дана Светог Саве у ОШ „Сава Максимовић“ организовано је више активности. Првих дана другог полугодишта наставница историје Јелена Дивнић и наставница српског језика Драгана Пауновић направиле су више плаката са подацима о пореклу, животу и раду Растка Немањића, Светог Саве. Акценат је стављен на дело Светог Саве и значај који је донео српском народу. Наравно, приказане су и неке његове активности које се врло ретко спомињу. Споменута су и нека књижевна дела која говоре о Светом Сави и његовом раду.
         Реализован је и ликовно - литерарни конкурс у вишим и нижим разредима на тему „Ау, што је школа згодна“. Најбољи радови награђени су на приредби. Што се тиче ликовног дела, наставница ликовне културе Милица Илић, наравно, у сарадњи са учитељима и наставницима изабрала је најинтересантније и оригиналне радове, који су такође награђени. Награђени радови окачени су у холу школе, а остали, који су ушли у ужи избор, у фискултурној сали, где је и одржана приредба.