Јавна лицитација

Објављено среда, 01 децембар 2021 Аутор Бранко Ковачевић

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина

Основна школа „Сава Максимовић“

Мраморак 26226, Ул.Жарка Зрењанина 57.

Мат.бр: 08012539

Пиб бр:101408429

Дел.број: 684

Дана: 01.12.2021. године.

Тел: 013/2753-203, Тел./факс: 013/2753-802

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

На основу Одлуке Школског одбора о отпису расходованих средстава-  по попису за 2019.годину, ОШ“Сава Максимовић“ из Мраморка,

 

                                                                 Р А С П И С У Ј Е

Усмену, јавну лицитацију за продају половних и расходованих материјала, столарије и уређаја и то:

1.Орман-дрвани-комада 2

2.Сто, ђачки-комада 31

3.Столице, ђачке комада 31

4.Копир апарат-комада 1

5.Сто за копир апарат-комада 1

6.Вентилатор-комада 1

7.Косилица за траву-комада 1

8.Дрвена врата-комада 5

9.Велики сто, дрвени-комада 2

10.Шаховска табла-комада 1

11.Тепих-комада 1

12.Остали расходовани материјали

 

Расходована срества се продају у виђеном стању и не по ставкама већ кумулативно.

Почетна цена за ставке од 1. до 12. износи 10.000,00 динара.

Расходовани материјал се налази у просторији домара школе и може се разгледати сваки радни дан у времену од 8,00 до 10,00 сати, до почетка лицитације која са заказује за дан  07.12(Уторак) 2021.године са почетком у 9,30 сати у просторији домара школе.

Телефон за информације 013-2753-203.

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која до почетка лицитације уплате износ од 1.000,00 динара тј.10% од почетне вредности расходованог материјала на рачун 840-4658760-93 са назнаком: сврха плаћања-лицитација расходованог материјала, у корист- ОШ“Сава Максимовић“ Мраморак.

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

Најпововољнијем понуђачу  уплаћени аванс ће бити урачунат у цену док ће осталим понуђачима аванс бити враћен.

Најповољнији понуђач је обавезан да преостали износ по одбитку аванса, уплати у року од 3 дана од дана завршене лицитације. Тек по уплати преосталог износа најповољнији понуђач може преузети расходовани материјал и превести га о свом трошку.

Уколико најповољнији понуђач одустане од уплате преосталог износа, аванс му неће бити враћен!

Објавити на интернет страни школе, Огласна табла, улазна врата и хол школе, МЗ Мраморак.

Према Одлуци директора школе, лицитацију ће спровести комисија у саставу:

1.Бранко Ковачевић, секретар школе

2.Зоран Ђурић, наставник

3.Саша Мојашевић, наставник

Погодака: 1060