Помоћно особље

Објављено недеља, 04 март 2012

 

 

Каличанин Вида - радник на одржавању чистоће

Крничан Катарина - радник на одржавању чистоће

Стојанов Лепосава - радник на одржавању чистоће

Иванковић Живојин - домар-мајстор

Радосављевић Милица - сервирка - радник на одржавању хигијене

Доловачки Милена - сервирка - радник на одржавању хигијене (породиљско одсуство)

Погодака: 4555