НТЦ систем учења у нашој школи

Објављено понедељак, 20 јануар 2020 Аутор Даниела Главонић
  1. и 28. децембра 2019.године у нашој школи реализован је семинар намењен наставницима, учитељима и стручним сарадницима „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања“. Аутори и реализатори  семинара су Ранко Рајовић, Магистар мед. наука, др спортских наука, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер и Урош Петровић, ВСС, Удружење књижевника Србије. Програм НТЦ учења је састављен из различитих активности и игара за децу које се темеље на сазнањима о развоју и раду мозга. У фазама спровођења овог програма активности се спроводе кроз игру која је зараво  унутрашња, детету својствена  потреба.

Циљеви обуке су: јачање дидактичко-методичке компетентности  за индивидуализацију и диференцијацију наставног рада, ангажовање мисаоаних способности ученика, функционално повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области; стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта учење кроз игру ; оспособљавање за рад са ученицима кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду; педагошко методичко осмишљавање наведеног концепта и његове примене у васпитно-образовном процесу; оспособљавање полазника за примену НТЦ методе за групни и индивидуални рад .

Погодака: 349