Семинар у нашој школи

Објављено понедељак, 16 октобар 2023 Аутор Даниела Главонић

У складу са Годишњим планом стручног усавршавања установе, Развојним планом школе и Програмом заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, у нашој школи је дана 13.10.2023.године реализован акредитовани семинар „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“. У оквиру области васпитни рад и комепетенција које развија код циљних група (компетенције наставника за подршку развоју личности ученика и компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе), као и приоритетне области која се односи на јачање васпитне улоге школе у правцу развоја и формирања вредносних ставова неопходниох за живот и рад у савременом друштву, учитељи и наставници имали су прилику да унапреде своја знања
за превентивно пружање стручне помоћи ученицима кроз појачан васпитни рад и васпитне мере.
Садржаји семинара помогли су нам да још боље разумемо улогу и одговорност носиоца појачаног васпитног рада, идентификујемо и коме је потребан појачан васпитни рад, и да то добро испланирамо и спроведемо, примењујући и адекватну документацију. Такође оснажени  смо и у области планирања и креирања превентивних активности за спречавање непримереног понашања.

Погодака: 199