За осмаке

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ - ЗАВРШНИ ИСПИТ

Објављено понедељак, 17 јун 2024
Аутор Даниела Глановић
  • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.
  • Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана тест из предмета који су ученици одабрали, односно тест из биологије, географије, историје, физике или хемије (у даљем тексту: изабраног предмета).

    Опширније: УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ - ЗАВРШНИ ИСПИТ

Саветница за планирање у каријере у нашој школи

Објављено понедељак, 25 март 2024
Аутор Даниела Глановић

Нека деца још од раног детињства знају чиме желе да се баве.  Ипак,  већина ученика завршних разреда основне школе има недоумице и теже доноси одлуку о избору будуће средње школе.

Као један  од видова подршке  ученицима осмог разреда,   на располагању је и саветница за планирање каријере. Наиме, и ове године наставили смо дугогодишњу сарадњу са Националном службом за запошљавање (Филијала Панчево) и организовали смо тестирање ученика осмог разреда у циљу подршке при избору будуће средње школе.

Дана 13.2.2024. године саветница за планирање каријере Јелена Богданов је  тестирала ученике осмог разреда, а  након обраде и интерпретације резултата, са ученицима је 21.3.2024.године у школи обавила индивидуалне разговоре (саопштавање резултата, давање повратне информације, саветовање, предлагање будуће средње школе).

Поред осталих механизама које у оквиру школе користимо у раду са ученицима седмог и осмог разреда (индивидуални разговори, упитници, радионице и др), чини се да је овај вид подршке ученицима веома значајан и драгоцен, те ћемо и убудуће наставити сарадњу са Националном службом за запошљавање.

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Објављено среда, 20 март 2024
Аутор Даниела Глановић
Пробни завршни испит одржаће се у следећим терминима: 
Тест из математике  22.3.2024. године са почетком у 12.00 часова;
Тест из српског/матерњг језика 23.3.2024. године са почетком у 9.00 часова; 
Тест из изабраног предмета/трећи тест 23.3.2024.године са почетком у  11.30 часова.
 
Прибор за ученике: 
• ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица; 
• ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар.

У НАШОЈ ШКОЛИ ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СШУП „ЈАКОВ НЕНАДОВИЋ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Објављено уторак, 20 фебруар 2024
Аутор Љиљана Крничан

19.    фебруара 2024.године у ОШ “Сава Максимовић“ у Мраморку одржана je презентацијa за ученике 8. разреда и представљање услова конкурса за Средњу школу унутрашњих послова "Јаков Ненадовић" у Сремској Каменици.

 

Школа  обавља делатност у области средњег образовања и васпитања, а ученици Средње школе унутрашњих послова се школују за образовни профил полицајац, у трајању од четири године. Министарство унутрашњих послова ученицима уписаним у Школу обезбеђује смештај и исхрану у интернату, уџбенике, школски прибор, одећу, обућу и другу опрему неопходну за боравак у Школи. Пријаву на Конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве (образацсе може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs), уз осталу документацију, непосредно у СШУП (Сремска Каменица, ул. Железничка бр. 22) или у полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата у рокуод 20 дана од дана објављивања конкурса.

КОНКУРС ТРАЈЕ ОД 05.02. (ПОНЕДЕЉАК) ДО 26.02. (ПОНЕДЕЉАК) 2024. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

Објављено четвртак, 16 новембар 2023
Аутор Даниела Главонић

Календар активности

Информација за ученике осмог разреда.

Објављено уторак, 04 април 2023
Аутор Даниела Главонић

На основу Одлуке министра просвете о упису ученика у Средњу школу унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“, Сремска Каменица за школску 2023/2024. годину, Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписује Конкурс за упис 210 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици. Конкурс ће трајати од 03. до 18. априла 2023. године.

Информације можете пронаћи да сајту: 

Обавештење за пробни завршни испит

Објављено четвртак, 09 март 2023
Аутор Даниела Главонић

Обавештавамо ученике осмог разреда и родитеље,  да у складу са Правилником о школском календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2022/2023.годину („Службени гласник – Просветни гласник“ број 5/2022), Министарство просвете, науке и технилошког развоја у циљу припреме ученика осмог разреда, и ове године организује пробни завршни испит.

          Циљ организивања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит, и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација самог процеса завршног испита.

          Ученици осмог разреда ће у петак, 24.3.2023.године у 12.00 часова полагати тест из математике, док  ће у суботу 25.3.2023.године у 9.00часова полагати тест из српског језика, а у 11.30.часова изабрани предмет  - тест из једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по опредељењу ученика.

Моја средња школа

Објављено среда, 26 април 2023
Аутор Даниела Главонић

Подсећамо ученике осмог разреда на портал МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА, који је посвећен завршном испиту за школску 2022/2023. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2023/2024. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности. 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/