За осмаке

У НАШОЈ ШКОЛИ ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СШУП „ЈАКОВ НЕНАДОВИЋ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Објављено уторак, 20 фебруар 2024
Аутор Љиљана Крничан

19.    фебруара 2024.године у ОШ “Сава Максимовић“ у Мраморку одржана je презентацијa за ученике 8. разреда и представљање услова конкурса за Средњу школу унутрашњих послова "Јаков Ненадовић" у Сремској Каменици.

 

Школа  обавља делатност у области средњег образовања и васпитања, а ученици Средње школе унутрашњих послова се школују за образовни профил полицајац, у трајању од четири године. Министарство унутрашњих послова ученицима уписаним у Школу обезбеђује смештај и исхрану у интернату, уџбенике, школски прибор, одећу, обућу и другу опрему неопходну за боравак у Школи. Пријаву на Конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве (образацсе може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs), уз осталу документацију, непосредно у СШУП (Сремска Каменица, ул. Железничка бр. 22) или у полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата у рокуод 20 дана од дана објављивања конкурса.

КОНКУРС ТРАЈЕ ОД 05.02. (ПОНЕДЕЉАК) ДО 26.02. (ПОНЕДЕЉАК) 2024. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

Објављено четвртак, 16 новембар 2023
Аутор Даниела Главонић

Календар активности

Моја средња школа

Објављено среда, 26 април 2023
Аутор Даниела Главонић

Подсећамо ученике осмог разреда на портал МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА, који је посвећен завршном испиту за школску 2022/2023. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2023/2024. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности. 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

Информација за ученике осмог разреда.

Објављено уторак, 04 април 2023
Аутор Даниела Главонић

На основу Одлуке министра просвете о упису ученика у Средњу школу унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“, Сремска Каменица за школску 2023/2024. годину, Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписује Конкурс за упис 210 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици. Конкурс ће трајати од 03. до 18. априла 2023. године.

Информације можете пронаћи да сајту: 

Обавештење за пробни завршни испит

Објављено четвртак, 09 март 2023
Аутор Даниела Главонић

Обавештавамо ученике осмог разреда и родитеље,  да у складу са Правилником о школском календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2022/2023.годину („Службени гласник – Просветни гласник“ број 5/2022), Министарство просвете, науке и технилошког развоја у циљу припреме ученика осмог разреда, и ове године организује пробни завршни испит.

          Циљ организивања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит, и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација самог процеса завршног испита.

          Ученици осмог разреда ће у петак, 24.3.2023.године у 12.00 часова полагати тест из математике, док  ће у суботу 25.3.2023.године у 9.00часова полагати тест из српског језика, а у 11.30.часова изабрани предмет  - тест из једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по опредељењу ученика.

Обавештење за родитеље и ученике осмог разреда

Објављено четвртак, 06 октобар 2022
Аутор Даниела Главонић

Обавештавамо родитеље и ученике осмог разреда о изменама које се односе на програм завршног испита. Наиме, на основу Правилника о о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању, ученици који заврше осми разред у школској 2022/2023. години, ученици који су претходних година завршили осми разред, а нису полагали завршни испит, као и наредне генерације  ученика осмог разреда, полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Ученик осмог разреда се најкасније до 30. децембра изјашњава писаним путем у школи или електронски на порталу посвећеном упису у средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест.

Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.”

Упис ученика у средњу школу

Објављено уторак, 17 мај 2022
Аутор Љиљана Крничан

Правилник o упису ученика у средњу школу можете преузети на ОВОМ линку.

Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2022/23. годину можете преузети на ОВОМ линку

 

Подршка у избору средње школе

Објављено четвртак, 09 март 2023
Аутор Даниела Главонић

Будући да се ученици осмог разреда налазе пред одлуком о избору средње школе,  а због  неодлучности или некох других разлога још увек не могу да се определе шта желе да упишу, у помоћ смо позвали Националну службу за запошљавање. Tрадиционално већ десетак година у оквиру сарадње са овом установом, саветник за планирање каријере пружа подршку нашим ученицима осмог разреда да донесу промишљену одлуку о наставку школовања, a у складу са личним карактеристикама, знањима и вештинама, као и перспективама запошљавања. Тако је и у уторак, 7.3.20232.године, саветница за планирање карије НСЗ, филијала Панчево, у оквиру саветовања реализовала испитивање ученика осмог разреда у смислу интересовања, способности и особина личности  (тестовима и упитницима). Индивидуални саветодавни разговор (давање повратне информације и препорука за даље поступање), ученици ће добити у накнадно договореном термину.