За осмаке

Моја средња школа

Објављено среда, 26 април 2023
Аутор Даниела Главонић

Подсећамо ученике осмог разреда на портал МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА, који је посвећен завршном испиту за школску 2022/2023. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2023/2024. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности. 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

Информација за ученике осмог разреда.

Објављено уторак, 04 април 2023
Аутор Даниела Главонић

На основу Одлуке министра просвете о упису ученика у Средњу школу унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“, Сремска Каменица за школску 2023/2024. годину, Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписује Конкурс за упис 210 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици. Конкурс ће трајати од 03. до 18. априла 2023. године.

Информације можете пронаћи да сајту: 

Обавештење за пробни завршни испит

Објављено четвртак, 09 март 2023
Аутор Даниела Главонић

Обавештавамо ученике осмог разреда и родитеље,  да у складу са Правилником о школском календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2022/2023.годину („Службени гласник – Просветни гласник“ број 5/2022), Министарство просвете, науке и технилошког развоја у циљу припреме ученика осмог разреда, и ове године организује пробни завршни испит.

          Циљ организивања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит, и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација самог процеса завршног испита.

          Ученици осмог разреда ће у петак, 24.3.2023.године у 12.00 часова полагати тест из математике, док  ће у суботу 25.3.2023.године у 9.00часова полагати тест из српског језика, а у 11.30.часова изабрани предмет  - тест из једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по опредељењу ученика.

Подршка у избору средње школе

Објављено четвртак, 09 март 2023
Аутор Даниела Главонић

Будући да се ученици осмог разреда налазе пред одлуком о избору средње школе,  а због  неодлучности или некох других разлога још увек не могу да се определе шта желе да упишу, у помоћ смо позвали Националну службу за запошљавање. Tрадиционално већ десетак година у оквиру сарадње са овом установом, саветник за планирање каријере пружа подршку нашим ученицима осмог разреда да донесу промишљену одлуку о наставку школовања, a у складу са личним карактеристикама, знањима и вештинама, као и перспективама запошљавања. Тако је и у уторак, 7.3.20232.године, саветница за планирање карије НСЗ, филијала Панчево, у оквиру саветовања реализовала испитивање ученика осмог разреда у смислу интересовања, способности и особина личности  (тестовима и упитницима). Индивидуални саветодавни разговор (давање повратне информације и препорука за даље поступање), ученици ће добити у накнадно договореном термину.

 

 

 

 

 

 

 

Обавештење за родитеље и ученике осмог разреда

Објављено четвртак, 06 октобар 2022
Аутор Даниела Главонић

Обавештавамо родитеље и ученике осмог разреда о изменама које се односе на програм завршног испита. Наиме, на основу Правилника о о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању, ученици који заврше осми разред у школској 2022/2023. години, ученици који су претходних година завршили осми разред, а нису полагали завршни испит, као и наредне генерације  ученика осмог разреда, полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Ученик осмог разреда се најкасније до 30. децембра изјашњава писаним путем у школи или електронски на порталу посвећеном упису у средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест.

Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.”

Обавештење за ученике осмог разреда

Објављено четвртак, 10 март 2022
Аутор Даниела Главонић

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ОДРЖАЋЕ СЕ у

ПЕТАК, 25.03.2022.године и у

       СУБОТУ, 26.03.2022.године.

Упутство за ученике и родитеље

Објављено понедељак, 14 јун 2021
Аутор Драгана Лазаревић

Упутство за ученике и родитеље, а у вези са завршним испитом можете погледати ОВДЕ

Упис ученика у средњу школу

Објављено уторак, 17 мај 2022
Аутор Љиљана Крничан

Правилник o упису ученика у средњу школу можете преузети на ОВОМ линку.

Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2022/23. годину можете преузети на ОВОМ линку