Кутак за родитеље

ОТВОРЕНИ ДАН

Објављено среда, 09 октобар 2019
Аутор Даниела Главонић

Дан  предвиђен  за  посете часовима од  стране  родитеља. Претходно  сваки  заинтересовани  родитељ  треба  да  се  најави  предметном  наставнику  и  директору. Без  претходно  договорене  посете није могуће присуствовати  часу.

Октобар-понедељак

Новембар-уторак

Фебруар-среда

Март-четвртак

Мај-петак