За прваке

ОБАВЕШТЕЊЕ о упису деце у први разред основне школе школске 2019/2020.године

Објављено четвртак, 31 јануар 2019
Аутор Даниела Главонић

 Упис деце у први разред основне школе у школској 2019/2020.години обавиће се од 31.јануара до 30.априла 2019.године.

Упис у први разред школске 2019/2020.године обавезан је за децу која до почетка школске године, односно до 01.септембра 2019.године имају најмање шест и по, а највише седам и по године

Обавештење за родитеље будућих првака

Објављено четвртак, 31 јануар 2019
Аутор Даниела Главонић

Поштовани родитељи,

У складу са Обавештењем о новој процедури уписа у први разред основне школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 610-00-56/2019-19, од 24.01.2019.године), обавештавамо вас о новини која треба да допринесе томе да се процедура уписа поједностави у административном смислу. Наиме, Министарство просвете науке у технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији, почев од школске 2019/2020.године. У том смислу, родитељи неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика достављају документа потребна за упис (Извод из матичне књиге рођених, доказ о пребивалишту), већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави наведена документа  електронским путем.

 И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Почетак школе

Објављено уторак, 21 август 2018
Аутор Драгана Лазаревић

Понедељак 3. септембар, почетак је школе.

Драги ђаци, СРЕЋАН ПОЧЕТАК!