Ученици

Критеријуми оцењивања - српски језик

Објављено уторак, 18 јануар 2022
Аутор Драгана Пауновић

Критеријуми за оцењивање за Српски језик и књижевност

 у складу са Законом o основама система образовања и васпитања и Правилницима о оцењивању у основној  школи

 Принципи оцењивања су:

1) објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима;

2)поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним

критеријумима оцењивања;

Опширније: Критеријуми оцењивања - српски језик

Критеријуми оцењивања - енглески језик

Објављено уторак, 18 јануар 2022
Аутор Aлександра Сорајић

Општа предметна компетенција

Основни ниво

Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и усменим исказима. У усменом и писаном општењу користи најједноставнија језичка средства за исказивање информација о себи и својим непосредним потребама. Познаје основне граматичке и лексичке елементе. Разуме основне појаве и процесе циљне културе.

Средњи ниво

Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у фреквентнијим и једноставнијим врстама писаних текстова и формама усменог општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве.

Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице за формулисање конкретних исказа везаних за сопствену личност и свакодневне активности или послове. Познаје одређени број правилних граматичких елемената и структура и основну лексику из домена сопствене свакодневице и непосредног интересовања. Поседује свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне културе.

Напредни ниво

Ученик разуме већи број речи и израза у свакодневној усменој и писаној комуникацији, везаних за сопствену личност, окружење, интересовања, школски контекст. Поседује елементарни репертоар језичких средстава за савладавање типичних и уобичајених свакодневних комуникативних ситуација.

Ученик познаје већину једноставнијих и одређени број сложенијих граматичких правила и фреквентне лексике. Ученик прихвата постојање разлика између сопствене и циљне културе и прилагођава своје понашање основним општеприхваћеним друштвеним конвенцијама.

 

Опширније: Критеријуми оцењивања - енглески језик

ПОШТОВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ

Објављено понедељак, 01 новембар 2021
Аутор Љиљана Крничан

У Основној школи  „Сава Максимовић“ у Мраморку током шк. 2020/2021.године  у оквиру пројекта  „Дани Марцишора  у Мраморку“,  ученици од 1. до 4. разреда основних школа са територије Општине Ковин  учествовали су  на  ликовном конкурсу „МАРЦИШОР“ (Mărțișor).

Марцишор је традиционални румунски празник који слави долазак пролећа и поновно рођење природе. Циљ конкурса је био развијање креативности и талената код ученика,  афирмација и сензибилисање на различитост и мултикултуралност, као и неговање и подстицање слободе изражавања путем цртежа. Након спроведеног конкурса  стручни жири за додељивање награда у чијем саставу  су  били професор ликовне културе и наставници разредне наставе, одабрао је по три најуспешнија рада из сваке категорије, а ученици  чији су радови одабрани, награђени су поклон књигама и дипломама.

Опширније: ПОШТОВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ

Окружно такмичење у стоном тенису

Објављено уторак, 23 новембар 2021
Аутор Драгана Лазаревић

На окружном такмичењу у стоном тенису, одржаном у Вршцу, дана 04.11.2021. године, ученица наше школе, Јелена Дучић (8.разред) освојила је 3. место у појединачној конкуренцији. Честитамо ученици и наставници физичког и здравственог васпитања Маји Милошевић на постигнутом успеху.

Европски дан борбе против трговине људима

Објављено понедељак, 18 октобар 2021
Аутор Даниела Главонић

Данас је Европски дан борбе против трговине људима. Kaмпању је покренуо Савет Европе с циљем подизања свести о борби против трговине људима. Европска Kомисија је 2007. године прогласила 18. октобар за Дан борбе против трговине људима. Од тада се у свим земљама чланицама ЕУ организују активности на националном нивоу којим се жели скренути пажња јавности на опасности и последице трговине људима.

Трговина људима је глобални феномен који погађа све земље (како оне у транзицији и неразвијене земље, тако и земље у развоју).  Трговина људима се односи на активнсти којима се на неки начин приморава нека особа, да  буде искоришћена у циљу експлоатације било које врсте. 

До експлоатације долази употребом силе, претње, преваром, злоупотребом положаја, отмицом или на неки други начин.  Када се ради о трговини децом, није важно које средство је употребљено - говоримо о трговини људима, чак иако није било елемената претње, принуде, злоупотребе положаја и слично. Такође, пристанак жртве – а нарочито детета – на експлоатацију не мења чињеницу да се ради о трговини људима и да је то кривично дело. Циљ трговине људима је остваривање зараде (или неке друге користи) кроз експлоатацију, било да се ради о принудном раду, принудном просјачењу, принуди на вршење кривичних дела, сексуалној експлоатацији, принудним браковима, трговини органима или неком другом облику.

            Трговина људима представља најгрубљи начин кршења људских права и једно од најтежих кривичних дела против човечности. Обично почиње врбовањем, превожењем, пребацивањем, скривањем или примањем. Постоји неколико начина како трговци људима долазе до људи, неки од њих су:

  • потенцијалним жртвама нуде се лажни пословни ангажмани
  • злоупотреба деце (продаја деце због сиромаштва у којој се породица налази)
  • отмица

 

Последице трговине људима су веома тешке, оне могу бити психичке: (траума, стрес, нарушене емоционалне реакције, неповерење, осећање безвредности, ниско самопоштовање, повлачење из друштва, ризично понашање у адолесценцији); физичке (повреде, смрт, разна тешка обољења), друштвене (прекидање веза са породицом, другим људима, обележеност, одбацивање), економске (материјална штета – рад без зараде).

 

Увек треба имати на уму да се трговина људима не догађа „неком другом“ и „негде другде“. Она се може догодити било коме и било где,  из тог разлога треба ову тему увек изнова покретати, скретати пажњу на ову појаву и и едукавати децу шта све можемо да урадимо како до овога не би дошло.

Поткатегорије